BIP
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Strona główna

Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki z dniem 31.12.2017 roku Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy został przeformowany.

Następcą prawnym RWT w Bydgoszczy zostało Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz bezpośrednio podporządkowane Szefowi Inspektoratu Informatyki.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych