BIP
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Aktualności
Awans - ppłk Janusz Sienicki
09.01.2017
W dniu 02.01.2017 roku w Regionie Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość mianowania mjr Janusza Sienickiego na stopień podpułkownika.

Akt mianowania wręczył Szef RWT ppłk Roman Winiarski, gratulując nowo mianowanemu oficerowi awansu na wyższe stanowisko służbowe.

Zobacz załączony dokument >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych