BIP
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Aktualności
Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki
24.10.2016
14 października 2016 roku żołnierze i pracownicy wojska Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy obchodzili Święto Wojsk Łączności i Informatyki oraz Święto RWT w Bydgoszczy.

Uroczyste spotkania w Unieściu rozpoczęło się od odczytania rozkazów: okolicznościowego Szefa CWT Sił Zbrojnych oraz Szefa RWT w Bydgoszczy.

Następnie Szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy ppłk Roman Winiarski, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, uhonorował kadrę i pracowników wojska medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Najbardziej zasłużonych żołnierzy i pracowników wyróżnił także urlopami, pochwałami, nagrodami pieniężnymi, listami gratulacyjnymi i dyplomami uznania.

Wszyscy zebrani z okazji Święta obejrzeli krótkie prezentacje przypominające historię, tradycje i symbole RWT. Przedstawione zostały także zmiany, jakie zaszły na różnych Węzłach Łączności oraz osiągnięcia sportowe.

Szef RWT w Bydgoszczy pogratulował również żołnierzom osiągnięć sportowych oraz podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za propagowanie działalności sportowej.

Na zakończenie ppłk Roman Winiarski złożył wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska żołnierskie podziękowania oraz serdeczne życzenia z okazji Święta.


Zobacz załączony dokument >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych