BIP
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Aktualności
Wybory „Podoficera Roku 2013” w RWT Bydgoszcz
15.01.2014
W dniu 14 stycznia podczas odprawy rozliczeniowo – koordynacyjnej Szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy ogłoszone zostały wyniki wyboru najlepszego podoficera.

O miano „Podoficera Roku 2013” rywalizowali podoficerowie zgłoszeni z grona ponad 114 żołnierzy RWT. Komisja Kwalifikacyjna spośród zgłoszonych kandydatur dokonała wyboru i do finału stanęło sześciu podoficerów, którzy poprzez swoją postawę, obowiązkowość i dyspozycyjność mogą stworzyć wzór godny do naśladowania:


st.chor.szt. Józef Małkiński
st.chor. Dariusz Kamiński
st.chor.szt. Andrzej Śledź
st.chor. Grzegorz Fijałkowski
chor. Kamil Szerszeń
st.chor. Dariusz Grzywaczewski


Zgodnie z „Regulaminem wyboru Podoficera Roku w RWT Bydgoszcz” kandydaci musieli spełniać określone kryteria. Żołnierze ci wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz osiągają dobre i bardzo dobre wyniki z egzaminów i szkoleń.


Komisja Kwalifikacyjna po dokładnym zapoznaniu się z każdą kandydaturą i po podsumowaniu punktacji z każdego ocenianego działu, przyznała zaszczytny tytuł „Podoficera Roku 2013” st.chor.szt. Józefowi Małkińskiemu.
St. chor. szt. Józef Małkiński rozpoczął służbę wojskową w roku 1980 jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej w Węźle Łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W okresie dotychczasowej służby wojskowej zajmował stanowiska: starszego mechanika, dowódcy obsługi, dowódcy plutonu, kierownika biura, kierownika działu, szefa sekcji. Dwukrotnie pełnił służbę poza granicami kraju. Na przełomie roku 2005/2006 pełnił służbę w składzie PKW UNIFIL w Libanie na stanowisku pomocnika dowódcy plutonu oraz w 2008 roku szefa kompanii.


Obecnie st.chor.szt. Józef Małkiński pełni obowiązki na stanowisku Kierownika Grupy Telekomunikacyjnej.


Zobacz załączony dokument >>>
Tekst i foto: chor. Roman Kilian


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych