BIP
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Aktualności
Szkolenie rzeczników dyscyplinarnych
22.05.2015
W dniach 19-20 maja 2015 roku na bazie RWT w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenie dla żołnierzy pełniących funkcję rzeczników dyscyplinarnych.

W szkoleniu uczestniczyli rzecznicy z jednostek podległych Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie. Celem szkolenia było ugruntowanie wiedzy o przepisach dotyczących odpowiedzialności żołnierzy za naruszanie prawa, w szczególności zawartych w ustawie z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej oraz aktach wykonawczych do ustawy. Powitanie uczestników szkolenia odbyło się w obecności Szefa RWT ppłk Romana Winiarskiego.


Zobacz załączony dokument >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych