BIP
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy
Aktualności
Wybory Podoficera Roku  2014 w RWT w Bydgoszczy
09.10.2014
W dniu 09.10.2014 r. podczas Zebrania Podoficerów, sierż. Adam Górski za swoją postawę i zaangażowanie w służbie, podczas niejawnego głosowania, został wybrany Podoficerem Roku 2014 w RWT w Bydgoszczy.

Sierż. Adam GÓRSKI służbę wojskową rozpoczął w 1995 r. w Jednostce Wojskowej Nr 1744 w Złocieńcu jako żołnierz służby zasadniczej, na stanowisku dowódcy drużyny. W 1996 roku przechodzi do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i obejmuje stanowisko dowódcy drużyny w 2 pułku komunikacyjnym w Inowrocławiu. Po trzech latach wzorowej służby w dniu 20.08.1999 r., zostaje wyznaczony na stanowisko dowódca drużyny-dowódca aparatowni i pełni służbę na tym stanowisku jako żołnierz zawodowy.

 

Ostatecznie po 9 latach służby żegna się z 2 pułkiem inżynieryjnym i z dniem 01.01.2006 roku wyznaczony zostaje na stanowisko starszego operatora w Garnizonowym Węźle Łączności w Inowrocławiu. Na przełomie lat 2011/2012 pełni służbę w składzie PKW Afganistan na stanowisku dowódcy drużyny.

 

W maju 2012 roku po powrocie z misji obejmuje stanowisko kierownika zmiany  CRN Chorągiewka w Regionie Wsparcia teleinformatycznego z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Rok 2014 przynosi kolejne zmiany i sierż. Adam Górski na podstawie rozkazu personalnego Szefa RWT w Bydgoszczy obejmuje obowiązki szefa sekcji współdziałania z lotnictwem w Węźle Łączności w Inowrocławiu.

 

Podczas swojej służby ukończył szereg specjalistycznych kursów, między innymi:

 

 „Kurs dla potrzeb korpusu podoficerów w służbie kontraktowej WŁiI”;

 „Kurs obsługi radiostacji średniej mocy i prowadzenia korespondencji NATO”;

  „Kurs w zakresie użytkowania radiostacji lotniczej VHF/UHF typu M3SR”;

  „Kurs w zakresie obsługi i eksploatacji radiostacji lotniczej VHF/UHF-14”.

 

Sierż. Adam Górski był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, między innymi:

 

- w 2004 r. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;

- w 2008 r. Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;

- w 2012 r. „Gwiazdą Afganistanu”;

- w 2014 r. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

 

Jest podoficerem zdyscyplinowanym, osiąga wysokie wyniki w szkoleniu i służbie. Osobiste zaangażowanie wyżej wymienionego w realizację zadań było wielokrotnie dostrzegane i bardzo wysoko oceniane przez przełożonych. Jego służbę zawsze cechuje odpowiedzialność, fachowość oraz gotowość do niesienia pomocy innym, czego  dowodem jest uratowanie życia w dniu 24.06.2014 r. osobie, która po kolizji drogowej doznała zawału przedniej ściany serca z zatrzymaniem akcji serca. Sierż. Adam Górski poszkodowanego wyciągnął z pojazdu i przystąpił do reanimacji w efekcie czego przywrócił akcję serca przed przyjazdem zespołu reanimacyjnego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych